Τοποθεσία

Διεύθυνση: Λεωφ. Ροδου - Λινδου 19χλμ. Αφάντου